Trang chủ Thông Báo Đơn Hàng

Thông Báo Đơn Hàng

TUYỂN 6 NỮ & 4 NAM LÀM HỘ LÝ / ĐIỀU DƯỠNG – TỈNH...

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG - Công việc : Hộ lý / Điều dưỡng - Số lượng tuyển: 6 Nữ  & 4 Nam - Nơi làm...

TUYỂN 12 NAM LÀM ĐÚC NHỰA – TỈNH SHIMANE

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG - Công việc : Đúc nhựa - Số lượng tuyển: 12 NAM - Nơi làm việc: Tỉnh SHIMANE - Nhật Bản -...

TUYỂN 9 NAM LÀM ĐÚC KIM LOẠI – TỈNH SAITAMA

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG - Công việc : Đúc kim loại - Số lượng tuyển: 9 NAM - Nơi làm việc: Tỉnh SAITAMA - Nhật...

TUYỂN 9 NAM LÀM CỐP PHA – VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – LÀM...

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG - Công việc: Lắp ghép cốp pha - Số lượng tuyển: 9 NAM - Nơi làm việc: Tỉnh Tokyo - Nhật...

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG