Thứ Tư, Tháng Năm 31, 2023

Thông Báo Đơn Hàng

Tuyển 6 Nam làm chăn nuôi lợn tại tỉnh Hokkaido

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nam – Độ tuổi: 18 đến 35 tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nam làm phun sơn linh kiện ô tô tại tỉnh Aichi

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nam – Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nam làm thu hoạch, nuôi hàu tại tỉnh Hiroshima

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nam – Độ tuổi: 26 đến 33 tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 9 Nam làm đúc khuôn tại tỉnh Saitama

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 9 Nam – Độ tuổi: 19 ~ 32 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 18 Nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Ibaraki

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 18 Nữ – Độ tuổi: 18 đến 27 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 45 Nữ làm lắp ráp linh kiện điện tử – Tỉnh Hiroshima

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 45 Nữ – Độ tuổi: 18 đến 29 tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 Nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Tochigi

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nữ – Độ tuổi: 18 đến 25 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nữ làm may quần áo làm việc tại tỉnh Hiroshima

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nữ – Độ tuổi: 20 đến 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nam làm hàn tại các công trình, làm việc tại tỉnh Okayama

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nam – Độ tuổi: 18 đến 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 7 Nam làm dựng & tháo lắp cốp pha tại tỉnh Okayama

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 7 Nam – Độ tuổi: 18 đến 25 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

BÀI VIẾT MỚI

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỚI