Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022

Thông Báo Đơn Hàng

Tuyển 3 Nữ nuôi & vắt sữa bò tại Hokkaido

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nữ – Độ tuổi: 18 - 25 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 Nam làm thao tác tấm kim loại & ngoại thất

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nam – Độ tuổi: 18 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 Nam làm gia công kim loại, hàn tig

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nam – Độ tuổi: 18 - 29 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 9 Nam làm sơn kim loại tại tỉnh Mie

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 9 Nam – Độ tuổi: 18-32 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3...

Tuyển 10 Nữ làm may quần áo

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 10 Nữ – Độ tuổi: 26-38 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3...

Tuyển 3 Nam làm thợ mộc làm sàn, tường gỗ

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nam – Độ tuổi: 18 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 4 nữ làm phân loại trứng gà tại tỉnh Aomori

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 4 Nữ – Độ tuổi: 18 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Kumamoto

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nữ – Độ tuổi: 18 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 4 Nữ hộ lý chăm sóc người cao tuổi – PV tại HCM

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 4 Nữ – Độ tuổi: 18 - 35 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 nam vận hành máy xây dựng

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nam – Độ tuổi: 18 - 35 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

BÀI VIẾT MỚI

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỚI