Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023

Thông Báo Đơn Hàng

Tuyển 9 Nam làm tháo lắp giàn giáo

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 9 Nam – Độ tuổi: 18 - 35 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 5 Nam làm vận hành máy xây dựng, đào đất, san lấp mặt...

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 5 Nam – Độ tuổi: 18 - 36 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 9 Nam làm điều khiển máy ép nhựa, đúc nhựa

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 9 Nam – Độ tuổi: 20 - 29 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 15 Nữ làm lau dọn tòa nhà tại tỉnh Yamaguchi

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 15 Nữ – Độ tuổi: 18 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 Nam làm Hàn tại tỉnh Yamaguchi

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nam – Độ tuổi: 18 - 25 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 9 nam làm hàn bán tự động

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 9 Nam – Độ tuổi: 18 - 35 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 4 Nữ làm may các loại quần áo

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 4 Nữ – Độ tuổi: 25 - 28 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nam làm chống thấm trần nhà, tường

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nam – Độ tuổi: 18 - 26 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 Nam làm lợp ngói

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nam – Độ tuổi: 18 - 33 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 8 Nữ làm giặt là, gấp quần áo

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 8 Nữ – Độ tuổi: 20 - 29 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

BÀI VIẾT MỚI

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỚI