Công văn 1572 ngày 29/10/2019 hướng dẫn kỹ năng đặc định

956

Ngày 29/10/2019 Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ lao động Thương binh & Xã hội đã có văn bản số 1572/QLLĐNN-NBĐNA về việc hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.

Cụ thể những điểm mới trong văn bản có đề cập: Các doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hợp đồng ký với các đối tác Nhật Bản đều có thể tham gia phái cử lao động kỹ năng đặc định đi làm việc tại Nhật Bản. Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình lao động kỹ năng đặc định có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước. Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước giới thiệu doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản.

Sau khi được giới thiệu tham gia chương trình, doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký hợp đồng tại Cục Quản lý lao động ngoài nước theo quy định. Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng đối với doanh nghiệp đã được giới thiệu với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.

Vậy là chính thức rằng tất cả các doanh nghiệp có giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đều có thể tham gia mà không cần giấy phép con như thông tin lan truyền ban đầu.

Điểm nữa là kỹ năng đặc định sẽ phải làm việc với 1 cơ quan chức năng của Nhật Bản, có thể đó là Tổ chức OTIT.

Tổ chức OTIT (Organization for Technical Intern Trainning) là cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.

OTIT là tổ chức trực thuộc chính phủ có quyền pháp lý được quy định rõ ràng. Theo đó, OTIT có chức năng chính là hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng, giám định và chấp nhận các đơn vị tiếp nhận mới đăng ký, phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng, quản lý hoạt động của các tổ chức quản lý (Nghiệp đoàn) và tổ chức thực hiện (công ty tiếp nhận).”

Các bạn có thể tìm hiểu chương trình Kỹ Năng Đặc Định : ở đây

Website chính thức của OTIT là: http://www.otit.go.jp

 

Vinamex sẽ cập nhập thêm thông tin mới nhất ngay khi có.

Đánh giá ngay !