Thứ Ba, Tháng Tám 16, 2022
VINAMEX
LÀ THÀNH VIÊN CỦA
HIỆP HỘI XKLĐ VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
GIẤY PHÉP ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC NƯỚC NGOÀI GIẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP GIẤP CHỨNG NHẬN XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP