Hình ảnh cơ sở vật chất tại trung tâm tiếng nhật Vinamex – Thanh Oai

500

Vinamex xin gửi tới các bạn danh sách ảnh chụp trung tâm tiếng Nhật, thời điểm chụp vào tháng 6/2019.

 

Đánh giá ngay !