Mức lương cơ bản của 47 tỉnh thành Nhật Bản từ 1/10/2019 đến 31/9/2020

XEM BÀI VIẾT MỚI CẬP NHẬT MỨC LƯƠNG VÙNG NHẬT GIAI ĐOẠN 2020 ~ 2021 PHÍA BÊN DƯỚI (Cập nhật ngày 10/9/2020) Mức lương cơ bản của 47 tỉnh thành Nhật Bản từ 1/10/2020 đến 30/9/2021 Bắt đầu từ 1/10/2019, chính phủ Nhật Bản tăng lương cơ bản tại 47 tỉnh thành ở Nhật Bản … Đọc tiếp Mức lương cơ bản của 47 tỉnh thành Nhật Bản từ 1/10/2019 đến 31/9/2020