Tăng cường biện pháp biên giới của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19)

170

Quan trọng: Tăng cường biện pháp biên giới của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19)
重要:新型コロナウィルス感染症に関する日本政府のベトナムに関する水際対策の強化
※日本語は,ベトナム語の後にあります。

Ngày 26/3/2020, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp dụng chính sách biên giới mới đối với việc nhập cảnh từ Việt Nam. Biện pháp này được áp dụng từ ngày 28/3/2020 (Chi tiết tham khảo dưới đây). Đề nghị những người dự định về Nhật Bản hay đến Nhật Bản cần lưu ý quy định này.
Ngày 26/3/2020, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp của Ban chỉ đạo đối sách về COVID-19và quyết định áp dụng biện pháp mới sau đây đối với Việt Nam.
– Đề nghị những người dự định trở về Nhật Bản hay đến Nhật Bản cần lưu ý quy định này.

1. Tăng cường kiểm dịch
Yêu cầu người nhập cảnh Nhật Bản từ Việt Nam sau khi nhập cảnh Nhật Bản phải chờ 14 ngày tại địa điểm do người đứng đầu cơ quan kiểm dịch chỉ định (Thời điểm hiện tại được giả định là chờ tại nơi cư trú v.v.) và không được sử dụng phương tiện công cộng trong nước Nhật Bản.
Biện pháp này bắt đầu thực hiện từ 0 giờ sáng ngày 28/3/2020 và kéo dài đến cuối tháng 4/2020 với đối tượng là máy bay hoặc tàu thuyền đến Nhật Bản. Thời hạn này có thể được gia hạn.

2. Hạn chế visa v.v.

(1) Dừng hiệu lực của visa nhập cảnh một lần, visa nhập cảnh nhiều lần được Đại Sứ Quán Nhật Bản hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp cho đến ngày 27/3/2020.
(2) Dừng áp dụng biện pháp miễn visa.
(3) Dừng áp dụng biện pháp miễn visa dựa trên quyết định liên quan đến Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card).
Biện pháp từ (1) – (3) nêu trên sẽ được thực hiện từ 0 giờ sáng ngày 28/3/2020 và kéo dài đến cuối tháng 4/2020. Thời hạn này có thể được gia hạn.

——————————————————————————————-
【ポイント】
●3月26日,日本政府は,ベトナムからの入国について新たな水際措置を取ることを決定しました。この措置は,3月28日から適用されます(詳細は以下参照)。日本に帰国・渡航する予定の方は,十分にご注意ください。

【本文】
3月26日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を開催し,ベトナムについて,新たに以下の水際措置を取ることを決定しました。
日本に帰国・渡航する予定の方は,十分にご注意ください。

1.検疫の強化
ベトナムから日本に入国する者に対し,入国後に,検疫所長の指定する場所(現時点では,自宅等が想定されています。)で14日間待機し,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
この措置は、3月28日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することがある。

2.査証の制限等
(1)ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)査証免除措置の適用を停止。
(3)APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。
上記(1)~(3)の措置は、3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することがある。

Nguồn bài viết : Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Đánh giá ngay !