Thêm 338 Học viên Vinamex đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc & học tập trong tháng 3&4/2022

119

Sau những chuyến bay đầu tiên sang Nhật Bản vào giữa cuối tháng 3/2022 đã đưa hơn 40 bạn học viên tới Nhật Bản. Trong tháng 4 và tính tới thời điểm đầu tháng 5/2022 này, Vinamex đã đưa thêm 338 bạn học viên xuất cảnh sang Nhật Bản học tập và làm việc.

Trước khi các bạn học viên của Vinamex sang bên Nhật Bản, trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 có những chuyến bay phải tạm hoạc hoặc thời gian chờ xuất cảnh không diễn ra đúng như dự định do nhiều yếu tố khách quan. Vinamex luôn cố gắng để các bạn học viên giữ vững tinh thần tới ngày xuất cảnh sang Nhật Bản.

 

 

Đánh giá ngay !