Trụ Sở Công Ty

HÌNH ẢNH CÔNG TY VINAMEX NHÌN TỪ PHÍA BÊN NGOÀI

HÌNH ẢNH BÊN TRONG VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY


ĐỊA CHỈ CÔNG TY VINAMEX

Địa chỉ :Văn phòng chính: Khu liên hợp Thể thao cây xanh, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 SĐT : 024 33 555 688   Email: info@vinamex.com      Website: www.vinamex.com