VIDEO HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ

372

VIDEO 1 : Hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2Ih6s3jqtBg[/embedyt]

VIDEO 2 : Khuyến cáo phòng chống COVID-19 (nCoV) cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng

[embedyt] https://youtu.be/-DmQqCjVnGI[/embedyt]

VIDEO 3 : Khuyến cáo chung của Bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19(nCoV)

[embedyt] https://youtu.be/8bc52kJACYQ[/embedyt]

Đánh giá ngay !