VIDEO HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ

150

VIDEO 1 : Hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú

VIDEO 2 : Khuyến cáo phòng chống COVID-19 (nCoV) cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng

VIDEO 3 : Khuyến cáo chung của Bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19(nCoV)